Mottagningar på hälsocentralen

Under ett och samma tak har vi all kunskap samlad. Våra mottagningar är specialiserade för att ge dig den vård du behöver.

Vi har mottagningar med läkare som är specialister i allmänmedicin/distriktsläkare, psykologer, distriktssköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Vi har också mottagningar med specialutbildade sjuksköterskor inom astma/KOL, diabetes, inkontinens, demens, äldrevård, hjärta/kärl och livsstil. På våra specialistmottagningar kan vi hjälpa dig med förebyggande insatser för din hälsa så som hälsosamtal, kost- eller träningsråd, sluta-rökasamtal och vaccinationer.

På flera hälsocentraler finns också mottagningar för barnhälsovård och mötesplatser för familjer samt mottagningar för asylsökandes.

Till höger kan du läsa mer om våra mottagningar och vad vi kan hjälpa just dig med.