Distriktsläkarmottagning

På hälsocentralens distriktsläkarmottagning hjälper vi dig med akuta eller kroniska besvär.

Till vår distriktsläkarmottagning kan du vända dig när du har problem med din hälsa. Det kan handla om enklare åkommor, folksjukdomar, kroniska besvär eller livsstilsfrågor. Vi möter både dig som har akuta eller kroniska hälsoproblem.

Du träffar läkare på vår distriktsläkarmottagning som har ett nära samarbete med hälsocentralens övriga mottagningar och yrkeskategorier. Läkarna hos oss är distriktsläkare som är specialister i allmänmedicin. Det kan också finnas läkare under utbildning, AT- eller ST-läkare och läkare som vi hyr in eller vikaarier som fyller ut luckor när det är läkarbrist.