Sjuksköterskor på hälsocentralen

På hälsocentralen finner du sjuksköterskor som är inriktade för att arbeta med primärvård, distriktssköterskor och specialistsjuksköterskor.

För att få hjälp behöver du inte alltid besöka hälsocentralens läkare. Både distriktssköterskan och specialistsköterskan har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper vid hälsocentralen för att du som patient ska få bästa möjliga vård. Tillsammans arbetar vi för att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar och uppmärksamma hälsorisker.

Distriktssköterska

På våra distriktssköterskemottagningar träffar du distriktssköterskan. Distriktssköterskan ger dig råd och stöd, vid ditt besök eller via telefon. Distriktssköterskan hjälper dig bland annat med blodtryckskontroll, sårbehandling, bedömning av hudbesvär, borttagning av stygn, behandling av allergier och vaccinationer.

Specialistsjuksköterska

På hälsocentralen finns också specialistsjuksköterskor för bland annat astma/KOL, diabetes, demens, inkontinens och hjärta/kärl. Vilka specialistmottagningar som finns på just din hälsocentral kan variera.