Äldresjuksköterska

Äldresjuksköterskan arbetar för att möta de äldres behov av vård och specifika förutsättningar. Välkommen att kontakta äldresjuksköterskan.

Om du som patient har behov av hjälp och stöd med samordningen inom hälso- och sjukvården eller om ni som anhöriga känner oro för den anhöriges välbefinnande, är ni välkomna att kontakta äldresjuksköterskan som finns på hälsocentralerna Emmaboda och Nybro.

Ni kan få hjälp med att komma till rätt aktör inom vården/omsorgen, så att det dagliga livet fungerar så bra som möjligt. Ni kan också få hjälp med att gå igenom den äldres mediciner tillsammans med läkare. Genom samtal kan vi hitta de resurser som behövs för att livet ska fungera enkelt, säkert och tillfredsställande.