Astma/KOL-sköterska

Astma/KOL-sköterskan arbetar med utredning, behandling, uppföljning och förebyggande åtgärder för dig med astma eller KOL.

Astma/KOL-sköterskan testar din lungfunktion med PEF och spirometri och gör ansträngningstester. Du får information och utbildning om din sjukdom och hur du ska ta dina mediciner. Astma/KOL-sköterskan följer upp behandlingsresultat och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos.