Demenssköterska

Om du eller någon i familjen har drabbats av eller har frågor om demenssjukdomar kan demenssköterskan ge dig råd, stöd och vägledning

Demenssköterskan gör utredningar av minnesproblem och följer upp läkemedelsbehandling. Demenssköterskan hjälper till med en vårdplanering och håller i utbildning för anhöriga om demenssjukdom.