Diabetessköterska

På diabetesmottagningen hjälper diabetessköterskan dig som är diabetiker.

Diabetessjuksköterskan kontrollerar ditt blodsocker och du kan själv få lära dig att kontrollera blodosckret. Kontroller görs också av dina blodfetter och ditt blodtryck. Du får hjälp till rätt behandling om mediciner behövs. Diabetessköterskan ger dig råd om hur du på egen hand kan sköta din diabetes genom bra mat, motion, fotvård m.m.

Om tabletter och bra kost inte räcker kan insulin behövas. På diabetesmottagningen hjälper vi dig att starta insulinbehandlingen och du får lära dig att själv ta insulin