Inkontinenssköterska

Inkontinenssköterskan hjälper dig som har urininkontinens.

Urininkontinens är ett vanligen förekommande problem som du kan få god hjälp och behandling hos inkontinenssjuksköterskan. Inkontinenssköterskan gör en första bedömning och kan förskriva olika kostnadsfria inkontinensskydd. Du får råd och stöd och uppföljning på din behandling. Om dina dina besvär kräver utredning får du en till din distriktsläkare eller specialist i allmänmedicin.