Hjärt- och kärlmottagning

På hälsocentralens Hjärt-kärlmottagning arbetar sjuksköterskor med specialkompetens inom hjärt-kärlbehandling för att ge dig bästa möjliga vård.

Högt blodtryck är en riskfaktor för att få hjärt- och kärlsjukdomar. Om det upptäcks i tid har du goda möjligheter att själv påverka blodtrycket genom livsstilsförändringar.

På hjärt-kärlmottagningen ger vi dig information och rådgivning om
högt blodtryck och livsstilsförändringar. Vi följer upp insatt behandling genom blodtryckskontroller, vi tar prover och justerar läkemedel i samråd med läkare. Du har också möjlighet att få hjälp genom behandlingsmetoden
FaR (Fysisk aktivitet på recept) som förebyggande eller kompletterande behandling för bättre hälsa.

Förutom vanliga blodtrycksmätningar kan dygnsmätning av blodtrycket s.k. 24 timmars ambulatoriskt blodtrycksmätning erbjudas. Det finns också möjlighet att låna en blodtrycksapparat för att mäta blodtrycket hemma i lugn och ro.