Livsstilsmottagning

Till vår Livsstilsmottagning kan du komma om du vill ändra eller förbättra din livsstil.

När du har funderingar och frågor kring dina levnadsvanor kan du boka en tid hos hälsokoordinatören som arbetar på livsstilsmottagningen. Hälsokoordinatören kan hjälpa dig att förändra sånt som rör kost, stress, motion, alkohol och tobak.

Till hälsokoordinatören kan du bli remitterad av din läkare eller annan vårdgivare. Du kan också själv kontakta hälsokoordinatören.

 

Det är viktigt att du själv är motiverad att göra förändringar
– Vi stöttar dig på vägen!