kanot

Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Fritiden är en stor del av våra liv. Alla ska erbjudas möjligheten till en stimulerande fritid vilket kan ge bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Här finns information om det anpassade utbudet av fritidsaktiviteter, läger och kurser m.m. 

Om du som har en funktionsnedsättning, anhörig eller personal vill ha råd och stöd kring fritid och rekreation - kontakta fritidssamordnare Marita Engstrand på Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken.  

Behöver du ytterligare stöd, kontakta LSS-handläggare i din hemkommun angående t.ex. ledsagare, personlig assistent, korttidstillsyn eller korttidsvistelse i form av läger.