Ortopedkliniken Kalmar

Ortopedkliniken hittar du i hus 48. Telefonnummer och eventuella telefontider finns under respektive mottagning och vårdavdelning.

Ortopedkliniken i Kalmar är länets största och bredaste. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och ett utbrett regionåtagande för högspecialiserad fotkirurgisk ortopedi.

Vi finns i hus 48 med avdelning 16 A och 16 B på plan 7 samt vår mottagningsverksamhet på plan 3. Alla akutpatienter tas emot på sjukhusets akutmottagning.

Vi handlägger alla typer av akuta ortopediska skador och olyckor dygnet runt.

Vi bedömer på daglig basis alla sedvanliga ortopediska åkommor, smärtor och sjukdomar och servar ett upptagningsområde på 127 000 invånare.

Ortopedkliniken har 20 läkare som totalt på ett år har 24 000 patientbesök varav cirka 7 000 akutbesök. På ortopedmottagningen har sjuksköterskorna cirka 3 000 egna besök. Vi utför cirka 2 800 operationer/år.

Vi har 36 vårdplatser på avdelning 16. Integrerad i denna finns en väl fungerande utbildningsenhet, KIK, som på regelbunden bas framgångsrikt handleder sjuksköterskestudenter.

Ortopedkliniken har dagligt samarbete med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator.