Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Kalmar

Telefon: 0480-816 94
Besöksadress: Norra vägen 18, Kalmar

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Kalmar

Till verksamheten är barn- och ungdomar till och med 17 år och deras familjer välkomna, som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.


Här arbetar socionomer, psykologer, barnpsykiater, psykoterapeuter, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeut, sjukgymnast samt specialpedagog.

Tillsammans kan vi erbjuda en bred psykiatrisk kompetens för bedömning och behandling.

Vi utformar behandlingen utifrån barnets och familjens behov.

Behandlingsarbetet kan exempelvis utgöras av individuell terapi av olika former, familjeterapi,dialektisk beteendeterapi, nätverksarbete, stöd till föräldrar och medicinsk behandling. Det är inte ovanligt att behandlingsarbetet innefattar kombinationer av dessa.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Barn- och, ungdomspsykiatrisk mottagning, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar