arn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Oskarshamn

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Oskarshamn

Telefon: 0491-782 298
Besöksadress: Slottsgatan 3, Oskarshamn

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Oskarshamn

BUP öppenvård norr består av mottagningarna i Oskarshamn, Vimmerby samt Västervik.

Till verksamheten är barn och ungdomar mellan 0-18 år och deras familjer välkomna, som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.
Vi har även ett DBT-team tillsammans med vuxenpsykiatrin.

Här arbetar socionomer, psykologer, barnpsykiater, psykoterapeuter, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Tillsammans kan vi erbjuda en bred psykiatrisk kompetens för bedömning och behandling. Vi utformar behandlingen utifrån barnets och familjens behov. Behandlingsarbetet kan exempelvis utgöras av individuell terapi av olika former, familjeterapi, nätverksarbete, stöd till föräldrar och medicinsk behandling. Det är inte ovanligt att behandlingsarbetet innefattar kombinationer av dessa.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Barn och ungdomspsykiatrisk, mottagning, Oskarshamns sjukhus, Box 701, 572 28 Oskarshamn