Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Västervik

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Västervik

Telefon: 0490-863 72
Besöksadress: Södermalmsgatan 20, Västervik

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Västervik

Till verksamheten är barn och ungdomar till och med 17 år och deras familjer välkomna, som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.Här arbetar socionomer, psykologer, barnpsykiater, psykoterapeuter, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Tillsammans kan vi erbjuda en bred psykiatrisk kompetens för bedömning och behandling. Vi utformar behandlingen utifrån barnets och familjens behov. Behandlingsarbetet kan exempelvis utgöras av individuell terapi av olika former, familjeterapi, nätverksarbete, stöd till föräldrar och medicinsk behandling. Det är inte ovanligt att behandlingsarbetet innefattar kombinationer av dessa.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Barn och ungdomspsykiatrisk, mottagning Västervik, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik