Nymålen - psykiatri i samverkan

På Nymålen bedrivs Grön rehab i aktivitet och behandling, mot målgruppen med psykisk ohälsa med utgångspunkt i den enskilde individens behov.

Verksamheten drivs i samverkan mellan kommun, landsting och Bokskogen – en förening med brukar- och anhörigrepresentation.

Verksamheten har uppmärksammats för den höjda livskvalitet och det minskade antal inläggningsdagar som blivit följden av det engagemang som finns hos deltagarna.

Välkomna!

Tid: 27 oktober kl 13.00-17.00

Plats: Nymålen

Hitta hit: Från Trafikplats Oskarshamn Centrum, kör ca 2 km västerut på väg 47, sväng vänster vid Nymålen-skylt. Följ vägen (håll höger) ca 1.5 km tills du ser Nymålen-skylt som pekar vänster. (Vägbeskrivning på karta, från Oskarshamns sjukhus.)