Åsa Moberg - Ordet nej som psykiskt sjukdomssymtom

Åsa Moberg – författare, journalist, översättare och samhällsdebattör.

Hon har sedan 1968 varit en del av den svenska offentligheten och rört sig i ett brett spektra av ämnen. Bland annat har hon skrivit uppmärksammade "Adams bok" och "Vara anhörig: bok för anhöriga till psykiskt sjuka" om psykisk ohälsa.

Åsa Mobergs föreläsning bär titeln "Ordet nej som psykiskt sjukdomssymtom - det gäller att ställa frågan rätt".

Hon skriver: Människor med olika psykiatriska diagnoser har det gemensamt att de tycks ha ett "nej-spår" i hjärnan, svaret nej kan komma nästan innan frågan är ställd.

Föreläsningen ställer frågan: Hur bryter familj, vänner eller personal igenom den vallen?

Tid: 27 oktober kl 14.00-15.30

Plats: Jenny Nyströmskolans aula, Kalmar