Marit Grönberg Eskel - Psykisk ohälsa bland äldre

Marit arbetar inom ramen för den överenskommelse mellan SKL och staten som handlar om psykisk hälsa.

Hon kommer prata om hur det ser ut gällande psykisk ohälsa hos äldre och vad olika aktörer gör på området.

Marit Grönberg Eskel är disputerad i sociologi (2012) och skrev avhandlingen "Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande". Hon har sedan tidigare arbetat bland annat med patient- och brukarinflytandefrågor och kunskapsstyrning.

Tid: 27 oktober kl 18.00-18.45 & 19.00-19.45

(Föreläsningen sker tillsammans med Gunnel Bonthron)

Plats: Jenny Nyströmskolans aula, Kalmar