Reimersholm Västervik

Reimersholm Västervik

Telefon: 0490-867 53
Besöksadress: Reimersholm, Gertrudsvik, Västervik

Reimersholm Västervik

Avdelning för LRV-vård (lagen om rättspsykiatrisk vård).


Reimersholm är andra steget i den rättspsykiatriska vårdkedjan som främst ska tillgodose Kalmar läns behov av rättspsykiatrisk vård.

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Vuxenpsykiatri norr slutenvård, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik