Psykiatrisk mottagning Emmaboda

Telefon: 0481-448 15
Besöksadress: Rådhusgatan 14, Emmaboda

Psykiatrisk mottagning Emmaboda

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:00-14:30, Fredag 07:00-11:30

Öppettider: Måndag 08:00-18:30, Onsdag-Torsdag 08:00-16:30

Postadress: Rådhusgatan 14, 361 30 Emmaboda