Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 2
 
Telefon: 0480-812 34
Besöksadress: Gudmundsgården, Hus 40, Länssjukhuset

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 2

Telefon: 0480-812 34
Besöksadress: Gudmundsgården, Hus 40, Länssjukhuset

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 2

Psykiatrisk mottagningsverksamhet inom öppenvården bedrivs inom tre team med olika geografiska upptagningsområden.

I varje team arbetar kuratorer, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och skötare. Våra olika kompetenser (medicinska, psykologiska och sociala) kompletterar varandra så att vi kan erbjuda diagnostik och en stor bredd av behandlingsformer, såsom samtalsbehandling, olika psykoterapier och medicinering.
Jourverksamheten hanteras av akutpsykiatriska kliniken.
Förutom behandlingsarbetet erbjuder vi utbildning, handledning och psykiatriska konsultationer till andra vårdgivare. Vi deltar också i olika samverkansmöten.

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:00-14:30, Fredag 07:00-11:30

Öppettider: Måndag 08:00-18:30, Tisdag-Torsdag 08:00-16:30, Fredag 08:00-14:30

Postadress: Psykiatrisk, öppenvårdsmottagning, Kalmar 2, Gudmundsgården Hus 40, 391 85 Kalmar