Psykiatrisk mottagning öppenvård Västervik

Telefon: 0490-863 17
Besöksadress: Nygatan 12, Västervik

Psykiatrisk mottagning öppenvård Västervik

Öppenvårdspsykiatrin i Västervik är indelad i tre verksamheter.

Förutom Psykmottagningen finns de subspecialiserade enheterna Psykrehab och Beroendeenheten. Till oss på Psykmottagningen vänder sig de över 18 år som är i behov av psykiatrins specialiserade utrednings-, bedömnings- och behandlingsinsatser.

Våra medarbetare har olika yrkesbakgrund - läkare, psykoterapeuter, psykologer, skötare, kuratorer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare - och vi kan därför erbjuda en bred kompetens för utredning, bedömning och behandling. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vi erbjuder individuellt behandling som psykoterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), internet-KBT, stödjande samtalsbehandling och farmakologisk behandling. Vi erbjuder också gruppbehandlingar så som Affektskola och dialektisk beteendeterapi (DBT) samt patient-och anhörigutbildningar inom ADHD och bipoläritet.
Vi genomför också neuropsykiatriska utredningar.
Telefontid: Måndag-Onsdag 09:00-11:30, Fredag 09:00-11:30

Öppettider: Måndag 08:00-17:30, Tisdag-Torsdag 08:00-16:30, Fredag 08:00-14:30

Postadress: Psykmottagning öppenvård, Vuxenpsykiatri norr, Nygatan 12, 593 81 Västervik