Psykiatrisk mottagning Vimmerby-Hultsfred

Telefon: 0492-176 70
Besöksadress: Drottninggatan 22, ingång C,

Psykiatrisk mottagning Vimmerby - Hultsfred

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning med Vimmerby och Hultsfreds kommuner som upptagningsområde.


Mottagningsverksamheten bedrivs genom att varje medarbetares specifika kunskaper används för att ge patienten optimal vård. Våra olika kompetenser, både medicinska som psykologiska, kompletterar varandra så att vi kan erbjuda en stor bredd av behandlingsformer såsom:
• samtalsbehandling
• psykoterapi
• kognitiv beteendeterapi
• medicinering
På mottagningen arbetar:
medicinska sekreterare
läkare
psykolog
kurator
sjuksköterska
skötare

Vi har kontinuerliga behandlingskonferenser, teamträffar, utbildningar och handledning.
Vi har inte jourverksamhet men kan i allmänhet erbjuda mycket korta väntetider.

Telefontid: Måndag-Fredag 10:15-12:00

Öppettider: Måndag 08:15-16:00

Postadress: Psykiatriska mottagningen, Vimmerby/Hultsfred, Vimmerby hälsocentral, Drottninggatan 22, 598 84 Vimmerby