Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Karstorpsvägen 15 A , Hus 18, Västervik

Psykiatrisk rehabilitering Västervik

Psykrehab är en specialiserad enhet som utreder och behandlar patienter med neuropsykiatrisk problematik (företrädesvis ADHD och Asperger) samt patienter med psykossjukdomar.


Våra medarbetare har olika yrkesbakgrund - läkare, kurator/psykoterapeut, psykolog, skötare, sjuksköterskor, medicinsk sekreterare - och vi kan därför erbjuda en bred kompetens för utredning, bedömning och behandling. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut.

Arbetssättet bygger på ett fördjupat kontaktmannaskap och behandlingsarbetet sker till stor del genom samtalsbehandling, stödsamtal och farmakologisk behandling. Vi har patient-och anhörigutbildning inom ADHD samt dialektisk beteendeterapi, DBT och Affektskola.

Öppettider: Måndag 07:30-18:30, Tisdag-Onsdag 07:30-16:30, Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-13:00

Postadress: Vuxenpsykiatri norr , Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik