Beroendeenheten Västervik

Telefon: 0490-255 470
Besöksadress: Södra Varvsgatan 19, Västervik

Psykiatriskt dubbeldiagnosteam Pilen

Vi behandlar patienter med så kallad dubbeldiagnos - missbruksproblematik kombinerat med psykiska funktionshinder.


Verksamheten sker i samverkan mellan Psykiatrin och Västerviks kommun.

Beroendeenheten har totalt sex anställda, varav två sjuksköterskor och en skötare från psykiatrin samt en socionom och två behandlingspedagoger från kommunen. Det finns en läkare som ansvarar för den medicinska vården samt även tillgång till psykologkonsult.

Arbetssättet bygger på ett kontaktmannaskap mellan behandlare och patient.

Behandlingsarbetet sker genom individuella samtalsbehandlingar och stöd. Vi har också en medicindispensär och tar emot patienter som genomgår LARO-behandling.

Kombinerat med den individuella kontakten arbetar vi även med patientens nätverk.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Beroendeenheten, Vuxenpsykiatri norr , Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik