Valnötsträdet Kalmar

Valnötsträdet behandlingsenhet Kalmar

Telefon: 0480-448 906, 0480-448 907
Besöksadress: Slottsvägen 5, A, Kalmar

Valnötsträdet Kalmar

Mitt emot Slottsparken ligger behandlingsenheten.

I huset bedrivs behandlingsverksamhet måndag-fredag. Patienter kommer för individuella samtal och till grupper.
De individuella samtalen utgår från en kognitiv bas där man försöker hjälpa patienten att utforska och ifrågasätta dysfunktionella mönster av tankar, känslor och handlingar.
Sjuksköterskor och skötare med utbildning i kognitiv psykoterapi, kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi arbetar här.
I gruppverksamheten lär sig patienterna nya färdigheter enligt detta koncept.

Telefontid: Måndag-Fredag 07:30-16:00

Öppettider: Måndag-Fredag 07:30-16:00

Postadress: Länssjukhuset i Kalmar, Valnötsträdet , behandlingsenhet, 391 85 Kalmar