Psykiatrisk avdelning 21 Västervik

Telefon: 0490-863 31
Besöksadress: Hus 14, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Psykiatrisk avdelning 21 Västervik

Avdelning 21 är en akutavdelning och behandlingsavdelning med tio stycken vårdplatser.


Kvällar, nätter och helger ansvarar vi också för psykiatrisk akutmottagning, gällande hela norra sjukvårdsområdet.

Främst är det LPT-vård (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) som bedrivs på avdelningen, men även patienter med missbruksproblematik som är i behov av vård och avgiftning vårdas hos oss.

Arbetet bedrivs i vårdlag med en huvudkontaktman för varje patient. Vårdlaget leds av patientansvarig sjuksköterska. Arbetsuppgifterna är omväxlande och stimulerande. Handledning finns för personalen.

Adress
Avdelning 21, Vuxenpsykiatri norr
Västerviks sjukhus
593 81 Västervik
Telefon 0490-863 31

Telefontid: Måndag-Söndag 10:00-11:00, Måndag-Söndag 13:30-14:30

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Avdelning 21, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik