Psykiatrisk avdelning 23 Västervik

Telefon: 0490-863 33
Besöksadress: Hus 14, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Psykiatrisk avdelning 23 Västervik

Avdelning 23 är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning.

Vi bedömer och utreder psykiatriska tillstånd för att utforma behandlingsalternativ, när situationen inte medger att detta kan göras i öppenvård.
Här ingår också att göra en omvårdnadsbedömning som stöd för öppenvårdens fortsatta behandling.
Varje patient får en omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt en kontaktman som utför omvårdnadsarbetet under vårdtiden.
Viktig del av kontaktmannens arbete är samverkan med kommunens psykiatri och psykiatriska rehabiliteringen på hemorten för att höja kvaliteten på vård och omsorg för individen.

Adress
Slutenvård Vuxenpsykiatri Norr
Västerviks sjukhus
593 81 Västervik

Telefontid: Måndag-Söndag 10:00-11:00, Måndag-Söndag 13:30-14:30

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Avdelning 23, Vuxenpsykiatri norr slutenvård, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik