Dietistmottagningen Västervik

Telefon: 0490-870 90
Besöksadress: Hus 12 Västerviks sjukhus Karstorpsvägen 13 Västervik

Dietistmottagning Västervik

Dietistmottagningen ingår i basenheten Samrehab.

Dietisternas verksamhetsområde är Västerviks sjukhus och primärvården inom kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred.
Dietisten ger kostråd som passar din specifika situation. Målet är att med hjälp av kostbehandling förebygga och minska dina symtom och komplikationer där syftet är att uppnå ett snabbare tillfrisknande och bättre livskvalitet.
För att komma till dietist krävs remiss från annan vårdgivare.

Telefontid: Måndag-Torsdag 10:00-14:00, Fredag 10:00-12:00

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Dietistmottagningen, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik