Intensivrehab

Vi erbjuder intensivrehab till patienter med neurologisk funktionsnedsättning, t ex post stroke, hjärnskador, Parkinson, MS och andra neurologiska sjukdomar/skador.

Syftet med intensiv träning är att ge möjlighet att öka din rörelseförmåga och utveckla din vardagsfärdighet. Rehabiliteringsperioden utformas efter dina egna förutsättningar.

Det finns inte någon allmän definition av vad "intensiv" rehab innebär, men så här definierar vi intensiv rehab:

Rehabiliteringen utförs i den intensitet som bidrar till att bibehålla eller öka funktions- och aktivitetsnivån samt att uppnå individens uppsatta mål för träningsperioden.

Landstinget erbjuder intensiv rehabilitering på tre platser i länet; Västervik, Oskarshamn, Kalmar.

Annan rehabilitering

Landstinget har beslutat att rehabilitering ska ske inom vår egen organisation. Som en följd av detta beslut kommer vi därför mycket sällan erbjuda rehabilitering hos verksamheter som inte ingår i landstinget. Din ansökan kommer bedömas utifrån ditt rehabiliteringsbehov. Bedömningen görs en gång per månad av ett bedömningsteam. Besked om beslutet skickas med brev till den som sökt.