Intensivrehab i Oskarshamn

För dig med neurologisk sjukdom eller skada.

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och behöver förbättra din funktion kan söka till en intensiv träningsperiod hos oss.

Din ansökan bedöms utifrån dina behov och möjlighet till förbättring av vårt team med sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.

Med intensiv träning menas att du skall kunna träna fyra dagar i veckan från cirka kl. 09.00 – 12.00 under en treveckorsperiod. Fika ingår, ej lunch.

Du behöver kunna pendla varje dag till och från träningen.

Syftet med Intensivrehab i Oskarshamn är att utveckla din motoriska förmåga liksom dina vardagsfärdigheter. Träningen är individuellt utformad efter ditt behov och kan ske både individuellt och i grupp. Vid ett besök innan intensivrehab perioden upprättar vi en individuell rehabiliteringsplan tillsammans med dina mål för träningsperioden.

För att delta i Intensivrehab i Oskarshamn ska du uppfylla följande kriterier:

  • Kunna vara delaktig i personlig vård och förflyttningar med hjälp av max en person.
  • Inte ha alltför uttalad fatigue (trötthet).
  • Kunna delta 4 dagar kl. 09.00 – 12.00 i 3 veckor.
  • Vara motiverad till och kunna formulera ditt mål med träningen.

Tid: Intensivrehab period återkommer under hösten 2018

Plats: Samrehab, Dagrehab, Oskarshamns sjukhus

Patientavgift: 100 kr/dag inkl. fika (ingår i högkostnadsskyddet)

Kontaktpersoner:
Beatrice Lejnegård, leg. arbetsterapeut tel. 0491-78 25 90.

Du ansöker genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag: