Distriktsrehabiliteringen Borgholm

Telefon: 0485-151 58
Besöksadress: Resedan 1, Borgholm

Distriktsrehabiliteringen Borgholm

Vårt verksamhetsområde är arbetsterapi och sjukgymnastik inom primärvården i Borgholms kommun.

Vi arbetar med bedömning och behandling som ett led i individens rehabilitering. Detta sker polikliniskt.
Behandlingsbassäng finns i våra lokaler i Borgholm.
Telnr till arbetsterapin är 15157 och telnr till sjukgymnastiken är 15158

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-09:00

Postadress: Distriktsrehabiliteringen, Resedan 1, 387 35 Borgholm