Rehabmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-843 20
Besöksadress: Hus 13 plan 2, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Rehabmottagningen Kalmar

Rehabmottagningens verksamhet bedrivs i öppenvård och slutenvård.


Vi arbetar i team som består av arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sekreterare, sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterska.

Rehabmottagningen erbjuder insatser för personer med förvärvade funktionsnedsättningar som medfört svårigheter i det dagliga livet.
Aktuella diagnosgrupper är hjärnskada, ryggmärgsskada, problematik efter multitrauma samt neurologisk sjukdom.

Telefontid: Måndag-Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-15:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-15:00

Postadress: Rehabmottagningen (HRK), Hus 13 plan 2, 391 85 Kalmar