Samrehab Distriktsrehabiliteringen Högsby
Samrehab i Högsby bedriver sin mottagningsverksamhet med sjukgymnaster , arbetsterapeuter och assistentpersonal vid hälsocentralen i Högsby Dr Mobergsväg 6
samt  på Allégatan 1 i Mönsterås.


Arbetsterapi
Arbetsterapins polikliniska verksamhet består främst av patienter med handskador, besvär från rörelse- och stödjeapparaten samt neurologiska sjukdomar. Kompetens finns inom bland annat hand/arm, praktisk ergonomi, psykosomatik, kognitiv rehabilitering.
Vi erbjuder handträning med paraffinbehandling.
Sjukgymnastik
Sjukgymnasterna arbetar främst med patienter som har besvär från rörelse- och stödjeapparaten. 
 Kompetens finns inom Ortopedisk manuell terapi (OMT), McKenzie, KBT, Akupunktur, Yrsel, Basal kroppskännedom, MTT och Axelinakonceptet.
Vi erbjuder även artrosskola, stresshanteringskurs och qi gong . 
Tillgång till  bassäng finns i våra lokaler  Mönsterås.


Samverkan
Vi samverkar i vårt arbete med varandra, kollegor inom övriga Samrehab samt andra vårdaktörer kring patienten bl a läkare, distriktssköterskor och kommunens rehabiliteringspersonal

Samrehab Distriktsrehabiliteringen Högsby

Telefon: 0491-283 34
Besöksadress: Dr Mobergers väg 6, Högsby

Samrehab Distriktsrehabiliteringen Högsby

Till oss kommer du för rehabilitering efter sjukdom eller skada.

Du som kommer till oss kan ha besvär från rörelse och stödjeorganen, det vil säga muskler, leder, skelett och nerver. Till exempel kanske du har ont i ryggen eller behöver rehabilitering efter en fraktur. Du som kommer till oss kan också ha besvär som är kopplade till en neurologisk sjukdom eller stressrelaterade besvär.
Vi erbjuder arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. Arbetsterapeuten hjälper dig som har svårt att klara av dina dagliga aktiviteter till följd av skada eller sjukdom. När du träffar en arbetsterapeut får du hjälp med att reda ut vilken aktivitetsförmåga du har och vad du behöver för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Fysioterapeuten/sjukgymnasten hjälper dig som har en funktionstörning som begränsar eller hotar din rörelseförmåga. När du träffar en fysioterapeut/sjukgymnast så kan du få hjälp att bedöma och träna din muskelstyrka, rörlighet, balans, kondition och koordination.

Öppettider: Tisdag 08:00-16:00, Torsdag 08:00-16:00

Postadress: Samrehab , Distriktsrehabilitering, Dr Mobergers väg 6, 579 32 Högsby