Akuten Kalmar

Akutmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-810 00
Besöksadress: Hus 19, intill huvudentrén, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Akutmottagningen Kalmar

Akutmottagningen i Kalmar har att tillgodose medborgarnas behov av akut sjukvård dygnet runt årets alla dagar.


Vi arbetar utifrån klinikens övergripande verksamhetsmål:
Ge god hälso- och sjukvård till patienter med sjukdom eller skada som är i akut behov av sjukhusets specialistresurser för diagnostik och behandling.

Uppdraget omfattar sjukdomstillstånd och olycksfall inom medicin, kirurgi, ortopedi och infektionssjukdomar (under jourtid) . För övriga specialistområden (barn, öron, gynekologi ) omfattar uppdraget de högst prioriterade (ur akuta) tillstånden, blåljuspatienterna.

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Akutmottagning, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar