Centraloperation Kalmar

Telefon: 0480-810 78, 0480-812 00
Besöksadress: Hus 19, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Centraloperation

På centraloperation finns 15 operationssalar där patienter från sjukhusets alla kliniker opereras.Större delen av den planerade verksamheten äger rum dagtid måndag - fredag, övrig tid pågår akut verksamhet.

Postadress: Centraloperation, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar