Uppvakningsavdelningen Kalmar

Telefon: 0480-810 79, 0480-810 80
Besöksadress: Hus 19, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Uppvakningsavdelningen

Uppvakningsavdelning för inneliggande och dagkirurgiska patienter.

Postadress: Uppvakningsavdelningen, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar