Barn- och ungdomsavdelning 25

Barn- och ungdomsavdelning 25 Kalmar

Telefon: 0480-815 86
Besöksadress: Hus 18, plan 2, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Barn- och ungdomsavdelning 25 Kalmar

På Barn- och ungdomsavdelningen sker de flesta inläggningarna akut.

Antingen kommer barnen från Barnakuten eller från Akutmottagningen.

Vi har ett familjefokuserat arbets- och synsätt, där familjen kring det sjuka barnet är en självklar del i vårdarbetet. Vår målsättning är att ge individuell vård till varje barn utifrån barnets egna speciella behov. Vi arbetar i team kring barnet och familjen. I detta team finns viktiga resurser som dietist, kurator och sjukgymnast. Sjukhusskola och lekterapi är också en viktig del i arbetet kring barnet.

Avdelningspersonalen består av barnsköterskor, sjuksköterskor, sekreterare och läkare. Vi arbetar i två vårdlag. Varav det ena vårdlaget har hand om de infekterade barnen och det andra tar hand om de övriga.

Postadress: Barn och ungdomsmedicin, avdelning 25, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar