Sjukhusskola

Sjukhusundervisning

Barn, mellan 7-18 år, som vårdas på sjukhus och som tillhör den obligatoriska grundskolan och gymnasieskolan, har samma rätt till undervisning som andra barn enligt skollagen. Undervisningen leds av legitimerad lärare och bedrivs i skollokal i Hus 15 eller inne på Barn- och Ungdomsklinikens vårdavdelning. Sjukhusundervisningen anpassas efter barnets bästa, behov och intressen och ska så långt det är möjligt motsvara ordinarie skolas. Ordinarie skola har alltid ansvaret för elevens utbildning.

Personal:

Katarina Wästanfors, leg.lärare

Telefon: 0480 / 819 85, 45 33 28

Öppettider:

må – tors: 9.00 – 16.00 fre: 9.00 – 12.00 eller efter överenskommelse