Sjukhusskola

Barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus och är förhindrade att deltaga i den vanliga undervisningen erbjuds hjälp med skolarbetet.

Undervisningen anpassas till elevens individuella behov och förutsättningar och följer hemskolans arbetsplan så långt det är möjligt. Sjukhusundervisningen innebär en kontinuerlig kontakt med eleverna. Sjukhusskolan är en pedagogisk länk till den vanliga skolan.

På läkarens inrådan behöver en del elever hemundervisning efter vistelsen på sjukhuset. Sjukhusskolan kan då medverka till att ett åtgärdsprogram läggs upp. Det är hemskolan som har huvudansvaret för elevens undervisning.

Här arbetar:
Katarina Wästanfors
Telefon: 0480-81985/45 33 28

Vi har öppet:
Må, ti, to 9.30 – 15.00
Ons, fre 9.30 – 14.00
eller efter överensk.

Fax 0480-81980