Barnkliniken

Barnakutmottagningen Kalmar

Telefon:
Besöksadress: Hus 18, plan 2, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Barnakutmottagningen Kalmar

Till barnakuten söker du när ditt barn blivit akut sjukt, men ring alltid 1177 i första hand.

Barnakuten har öppet dygnet runt och tar i första hand emot svårt sjuka barn, de allra minsta barnen samt kroniskt sjuka barn med akuta besvär. Vi är också med och tar hand om alla barn som kommer in till sjukhuset med ambulans.
Patient och familj träffar först en erfaren sjuksköterska på barnakuten som bedömer barnet och ungdomen. Ibland räcker det med råd och stöd i och ibland behöver en läkare träffa barnet.

Ring alltid 1177 innan du söker barnakuten, där kan du få råd om du ska åka hit med ditt barn eller om du ska söka vård på den hälsocentral/vårdcentral ni tillhör.

Postadress: Barn och ungdomsmedicinsk, akutmottagning, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar