Geriatriska kliniken avdelning 32A Kalmar

Telefon: 0480-812 81
Besöksadress: Hus 13, plan 6, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Geriatrisk vård avdelning 32 A

Avd 32 är geriatriska klinikens allmängeriatriska avdelning.

Allmängeriatrik är ett mycket vitt begrepp som innefattar i stort sett alla sjukdomstillstånd hos äldre. Många av dessa tillstånd behandlas också inom andra specialiteter men när det gäller t ex demenssjukdomar finns specialistkompetens endast inom geriatriken.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Avdelning 32A, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar, 391 85 Kalmar