Geriatriska kliniken avdelning 32B Kalmar

Telefon: 0480-448 673
Besöksadress: Hus 13, plan 5, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Geriatrisk vård avdelning 32 B

Avd 32 är geriatriska klinikens allmängeriatriska avdelning.

Allmängeriatrik är ett mycket vitt begrepp som innefattar i stort sett alla sjukdomstillstånd hos äldre. Många av dessa tillstånd behandlas också inom andra specialiteter men när det gäller t ex demenssjukdomar finns specialistkompetens endast inom geriatriken.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Avdelning 32B, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar, 391 85 Kalmar