Geriatriska kliniken avdelning 30 Kalmar

Telefon: 0480-448 059, 0480-817 57
Besöksadress: Hus 13, plan 4, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Palliativ vård avdelning 30

Avdelning 30 är en slutenvårdsavdelning för specialiserad palliativ vård.

Här vårdas patienter med progressiv dödlig sjukdom oavsett diagnos, bostadsort eller ålder (utom barn)
• Vid otillräcklig symtomlindring trots behandlingsförsök på annan klinik, i hemsjukvård eller på hälsocentral
• När familjen behöver extra stöd
• När den sjukdomsspecifika behandlingen ger komplikationer som kräver slutenvård och osäkerhet råder om den fortfarande gagnar patienten
• Vid komplicerad social situation eller psykisk ohälsa
• Efter palliativt syftande operation
• När slutenvård behövs i samband med palliativ strålbehandling
Flertalet patienter skrivs ut till hemmet eller korttidsplats men många dör på avdelningen. Alla patienter erbjuds minst ett planerings- och informationssamtal med läkare och sjuksköterska under vårdtiden och då är också närstående välkomna att delta om patienten så önskar.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Avdelning 30, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar, 391 85 Kalmar