Strumpmottagning/Ödemmottagning

Strumpmottagning/Ödemmottagning

  • Utprovning av kompressionsstrumpor
  • Utprovning av ödempump
  • Behandling av sekundära och primära lymfödem
  • Telefonrådgivning om ovanstående
  • Remiss krävs