Rehabiliteringsenheten vuxenpsykiatrin Kalmar

Telefon: 0480-812 16
Besöksadress: Ståthållaregatan 48, Kalmar

Rehabiliteringsenheten vuxenpsykiatrin

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter och arbetsterapibiträde har verksamhet riktad mot psykiatriska klinikens vuxenpsykiatri, psykiatriska klinikens slutenvårdsavdelningar, behandlingsenheter och öppenvårdsmottagningar.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-16:00

Postadress: Arbetsterapi och sjukgymnastik, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar