Habiliteringen Kalmar

Telefon: 0480-843 00
Besöksadress: Hus 48, plan 2, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Habiliteringen Kalmar

Habiliteringen är en verksamhet som ger stöd till barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga.


Verksamheten riktar sig till patienter med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara utvecklingsstörning, rörelsehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Habiliteringen arbetar även med barn med förvärvade hjärnskador, det vill säga hjärnskador som drabbar en person som tidigare varit frisk, uppkomna vid olyckor eller genom sjukdom.
Verksamheten bedriver tvärprofessionell specialistverksamhet och har som uppgift att ge och samordna insatser i habiliteringsprocessen. Arbetssättet går ut på en individuell planering i samarbete med patient och familj. Insatserna utformas och planeras utifrån varje barns/ungdoms/vuxens specifika behov, egna mål och förutsättningar. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team där det ingår arbetsterapeut, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, kurator och specialpedagog.

Telefontid: Måndag 08:00-16:00, Tisdag 09:30-16:00, Onsdag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-15:00

Öppettider: Måndag 07:30-16:00, Tisdag 09:00-16:00, Onsdag-Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-15:00

Postadress: Habiliteringen Kalmar, Hus 48, plan 2, Länssjukhuset i Kalmar, 39185 Kalmar