Grupp- och kursverksamhet i habiliteringens hösten 2017

Gruppverksamheten vänder sig till personer med medfödda eller förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar som har kontakt med habiliteringen.

Vi har även ett utbud för deras föräldrar och anhöriga. Här kan ni få råd, stöd och utbildning. Ni kan ta del av aktiviteter där ni kan utbyta erfarenheter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnens och ungdomarnas utveckling och delaktighet i samhället, en väg till ett meningsfullt liv.

Träning i behandlingsbadet

På habiliteringen bedriver vi träning i behandlingsbadet för personer upp till 18 år och som har kontakt med habiliteringen. Finns det intresse att delta, vänligen ta kontakt med vederbörandes sjukgymnast på habiliteringen för behovsbedömning.

Kostnadsfria besök

Besöken hos habiliteringen är kostnadsfria. Kom dock ihåg att avboka inplanerade besök och gruppverksamhet minst ett dygn i förväg om ni inte kan delta. Om ni uteblir utan att lämna återbud debiteras en avgift. Mer information om avgifter och betalning

Reseersättning

Resa till kurs- och gruppverksamhet räknas som sjukresa och ger rätt till reseersättning. Kontakta habiliteringens reception för att få aktuell blankett. Mer information om sjukresor finns på KLT:s webbsida.

Tillfällig föräldrapenning och kontaktdagar

För ledighet från förvärvsarbete i samband med habiliteringens gruppverksamhet och kurser finns möjlighet att söka tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan också få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Kontaktdagarna kan till exempel användas vid föräldrautbildningar. Det finns tio kontaktdagar per barn och år att använda. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram till dess barnet fyller 16 år. Ta kontakt med Försäkringskassan för mer information. 

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten. Ett tillfälle 2018.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 1 september.

  Tillfälle 2: 20 oktober.

  Tillfälle 3: 7 december.

  Tillfälle 4: 18 januari 2018.

  Vid alla tillfällen tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autism - annorlunda tal- och språkutveckling

  Kursen tar upp tal-, språk- och kommunikation vid autism. Kursdeltagaren ska tidigare ha gått Autism grundutbildning.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt:

  7 september, kl. 13:30-15:30.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max 20 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, logoped, telefon: 0480-840 61.

   

 • Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar

  Träffarna ger både en ökad kunskap om autismspektrumtillstånd, olika strategier och tips kring hur man kan förbättra vardagen samt göra den lättare att hantera. Det är olika teman som diskuteras vid varje tillfälle.  Ni får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter, kurator samt olika professioner från autismteamet på habiliteringen som informerar om autism och hur de arbetar tillsammans med målgruppen.

  Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd.

  Omfattning: Kursen består av åtta tillfällen.

  Tid: Tisdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: 5 september.

  Slutdatum: 12 december.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Madeleine Ahlström, kurator
  Telefon: 0480-842 45

 • Autism - perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen under hösten.

  Tillfälle 1: 6 oktober
  Tillfälle 2: 24 november

  Kl. 14:00-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen

  Telefon: 0480-843 00

 • Picture Exchange Communication System, PECS

  PECS är en metod som lär personer med autism, som inte har utvecklat verbal förmåga, att rikta sin kommunikation genom användning av bilder. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från personer med autism och att mottagaren sedan ska förstå budskapet.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: 15 september.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka före kursstart till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, Logoped tfn 0480-840 61

  Christina Eklund, Logoped, tfn 0480-840 69

 • KAT-kittet, Tydliggörande pedagogiskt material

  KAT-kittet är ett material för konkretiserat samtalsstöd framtaget för personer med autism eller andra kognitiva begränsningar. Under kursen går vi igenom materialet och hur man kan använda det i hemmet, verksamheten eller i skolan.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 5 december

  Kl. 13:00-16:30

  Plats: Samling i receptionen habiliteringen, hus 48, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 1 december, kl. 13.30-16.30

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

  Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande. Under det andra tillfället diskuteras vad det betyder att vara lågaffektiv, hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med utagerande beteende.

  Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

  Tidpunkt Kursomgång 1:

  Den 22 september kl. 13:00-16:00, den 29 september kl. 13:00-15:00.

  Kursomgång 2:

  Den 23 november kl. 13:00-16:00, den 8 december kl. 13:00-15:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 6 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 15 september.

  Kursomgång 2: Senast den 16 november.

  Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Caroline Slottner, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go Grundkurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma grundkurs ges vid två tillfällen under hösten. (gällande fortsättningskurs, se separat kursbeskrivning)

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 8 september.

  Kurstillfälle 2: Den 27 oktober.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 30 augusti. Kurstillfälle 2: senast den 18 oktober. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Widgit Go fortsättningskurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Fortsättningskursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox.

  Gruppdeltagarna kommer också att ges tillfälle att under handledning skapa en anpassning med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen (se separat kursbeskrivning för grundkurs).

  Appen Widgit Go ska vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma fortsättningskurs ges vid två tillfällen under hösten.

  Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 15 september.

  Kurstillfälle 2: Den 17 november.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Vid få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 6 september. Kurstillfälle 2: senast den 8 november. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, logoped, telefon: 0480-848 93

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer, i olika åldrar och med olika typer av kommunikations- och kognitionssvårigheter, att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 18 oktober, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 9 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69
  Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Workshop i PODD

  I workshopen ges möjlighet att anpassa PODD-bok med stöd från logoped och IT-tekniker.

  Deltagaren tar själv med sig PODD-bok, USB med senast sparad uppdatering och eventuella foton/bilder (förminskade) på USB.

  Målgrupp: Nätverk som har gått habiliteringens handledning i PODD.

  Omfattning: Samma kurs ges vid 2 olika tillfällen under hösten. Varje kurs består av 1 tillfälle.

  Tidpunkt: Kl. 13.00-16.00.
  Kurstillfälle 1 den 5 oktober.
  Kurstillfälle 2 den 24 oktober

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift. Fika kaffe/te 5 kr.

  Anmälan: Kurstillfälle 1 senast den 28 september och kurstillfälle 2 senast den 17 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.

  Jasmine Andersson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

  Maria Migneus, Logoped, telefon: 0480-840 61.

 • InPrint - Programvara för bildhantering i dator

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har programvaran förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: OBS! Två separata kurser då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att anmäla till rätt kurstillfälle.

  Tidpunkt:  Kl. 13:00-16:00.
  Kurstillfälle 1: OBS! Gäller InPrint 2. Den 20 oktober.
  Kurstillfälle 2: OBS! Gäller InPrint 3. Den 8 december.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: Senast den 11 oktober. Kurstillfälle 2: Senast den 29 november. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen Rättvisat

  Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen Rättvisat och hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledare påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Rättvisat, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 25 oktober, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift. Fika, kaffe/te 5 kr.

  Anmälan: Senast den 18 oktober till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.
  Jasmine Andersson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

 • Introduktion och workshop i appen Fotokalendern

  Genomgång av appen Fotokalendern för att ge deltagaren kunskap om när och hur appen kan användas samt hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledaren påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Fotokalendern, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 8 november, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift. Fika, kaffe/te 5 kr.

  Anmälan: Senast den 1 november till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Inger Larsson, Logoped, telefon: 0480-842 71.
  Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

Övriga kurser och grupper

 • Syskongrupp

  Kursens syfte är att stärka och stödja syskon och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar (till exempel autismspektrumtillstånd, rörelsehinder och intellektuella funktionsnedsättningar).

  Målgrupp: Föräldrar och syskon till barn med funktionsnedsättningar. Efter inkomna anmälningar görs grupper efter passande åldrar och antal deltagare.

  Omfattning: Kursen består av sex tillfällen, ojämna veckor.

  Tidpunkt: Kl. 15.00-16:30.
  Start den 13 september och slut den 22 november.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 28 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, Specialpedagog, telefon: 0480-
  840 26.

 • Lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

  Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och om vilka konsekvenser utvecklingsstörning får i vardagen. Vid detta tillfälle ges även information om vad diagnosen innebär och om samhällets stöd.

  Målgrupp: Föräldrar och närstående till personer som har kontakt med habiliteringen i Kalmar.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 21 september. Kl. 14:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48 plan, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Minst 4 personer.

  Avgift: Ingen avgift. Fika serveras till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 14 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tuula Honkaranta, Psykolog, telefon: 0480-840 76.

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30

  Startdatum: Den 31 augusti.

  Slutdatum: Den 30 november. (Inställt 28 september, 2 november.)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, för kontakt med din sjukgymnast, eller anmäl  via webbanmälan.

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 27.