Grupp- och kursverksamhet i habiliteringens regi våren 2017

Gruppverksamheten vänder sig till personer med medfödda eller förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar som har kontakt med habiliteringen.

Vi har även ett utbud för deras föräldrar och anhöriga. Här kan ni få råd, stöd och utbildning. Ni kan ta del av aktiviteter där ni kan utbyta erfarenheter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnens och ungdomarnas utveckling och delaktighet i samhället, en väg till ett meningsfullt liv.

Kostnadsfria besök

Besöken hos habiliteringen är kostnadsfria. Kom dock ihåg att avboka inplanerade besök och gruppverksamhet minst ett dygn i förväg om ni inte kan delta. Om ni uteblir utan att lämna återbud debiteras en avgift. Mer information om avgifter och betalning

Reseersättning

Resa till kurs- och gruppverksamhet räknas som sjukresa och ger rätt till reseersättning. Kontakta habiliteringens reception för att få aktuell blankett. Mer information om sjukresor finns på KLT:s webbsida.

Tillfällig föräldrapenning och kontaktdagar

För ledighet från förvärvsarbete i samband med habiliteringens gruppverksamhet och kurser finns möjlighet att söka tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan också få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Kontaktdagarna kan till exempel användas vid föräldrautbildningar. Det finns tio kontaktdagar per barn och år att använda. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram till dess barnet fyller 16 år. Ta kontakt med Försäkringskassan för mer information.

NYA KURSER VÅREN 2017

Workshop PODD

Målgrupp: Kursen vänder sig till er som tidigare har medverkat vid habiliteringens handledning i PODD.
Syfte: Med handledning av logopederna ges möjlighet att fortsätta individanpassa PODD-böckerna.
Tid: Den 12/5, kl. 13:00-16:00.
Plats: Habiliteringen, hus 48, plan 2, Länssjukhuset i Kalmar.
Anmälan: Till receptionen, telefonnummer 0480-843 00.  Begränsat antal platser.

AKKTIV-KomIgång

Målgrupp: Föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.
Omfattning: Kursen består av 7 tillfällen.
Tid: Start den 26/4, kl. 14:00-16:30.
Plats: Habiliteringen, hus 48, plan 2, Länssjukhuset i Kalmar.
Anmälan: Görs i samverkan med behandlande logoped. Kontakta vederbörande logoped eller receptionen, telefon 0480-843 00.


 

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under våren.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 2 februari.

  Tillfälle 2: 31 mars.

  Tillfälle 3: 19 maj.

  Tillfälle 4: 1 september.

  Vid alla tillfällen tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autism - annorlunda tal- och språkutveckling

  Kursen tar upp tal-, språk- och kommunikation vid autism. Kursdeltagaren ska tidigare ha gått Autism grundutbildning.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt:

  2 mars, kl. 14:00-15:30.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max 20 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, logoped, telefon: 0480-840 61.

   

 • Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar

  Träffarna ger både en ökad kunskap om autismspektrumtillstånd, olika strategier och tips kring hur man kan förbättra vardagen samt göra den lättare att hantera. Det är olika teman som diskuteras vid varje tillfälle.  Ni får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter, kurator samt olika professioner från autismteamet på habiliteringen som informerar om autism och hur de arbetar tillsammans med målgruppen.

  Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd.

  Omfattning: Kursen består av tio tillfällen.

  Tid: Tisdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: 24 januari.

  Slutdatum: 13 juni.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autism - perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen under våren.

  Tillfälle 1: 17 februari
  Tillfälle 2: 21 april

  Kl. 14:00-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen

  Telefon: 0480-843 00

 • Picture Exchange Communication System, PECS

  PECS är en metod som lär personer med autism, som inte har utvecklat verbal förmåga, att rikta sin kommunikation genom användning av bilder. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från personer med autism och att mottagaren sedan ska förstå budskapet.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: 6 april.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka före kursstart till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, Logoped tfn 0480-840 61

  Christina Eklund, Logoped, tfn 0480-840 69

 • KAT-kittet, Tydliggörande pedagogiskt material

  KAT-kittet är ett material för konkretiserat samtalsstöd framtaget för personer med autism eller andra kognitiva begränsningar. Under kursen går vi igenom materialet och hur man kan använda det i hemmet, verksamheten eller i skolan.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 24 mars

  Kl. 13:00-16:30

  Plats: Samling i receptionen habiliteringen, hus 48, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 7 april, kl. 13.30-16.30

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

  Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande. Under det andra tillfället diskuteras vad det betyder att vara lågaffektiv, hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med utagerande beteende.

  Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

  Tidpunkt Kursomgång 1:

  Den 9 mars kl. 13:00-15:30, den 16 mars kl. 13:00-14:15.

  Kursomgång 2:

  Den 18 maj kl. 13:00-15:30, den 1 juni kl.  14:00-16:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 6 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 2 mars.

  Kursomgång 2: Senast den 4 maj.

  Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Caroline Skeppland, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.

Bassäng- och gympagrupper

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30.

  Startdatum: Den 2 februari.

  Slutdatum: Den 18 maj (Inställt den 23 februari, 13 april och 20 april)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst åtta personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon 0480-843 00 för kontakt med din sjukgymnast eller anmäl via webbanmälan

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast
  Telefon 0480-840 27

 • Bassänggrupp 14:15

  I gruppen får barnet utveckla vattenvana, vattentrygghet och underhålla sina motoriska förmågor. Samtidigt får barnet stimulering till kommunikation och samspel. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Gruppen riktar sig till barn som har stora medicinska behov och barn som behöver en lugn miljö för att utveckla vattenvana.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 14:15-15:00.

  Startdatum: Den 18 januari

  Slutdatum: Den 17 maj (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.

   

 • Bassänggrupp 15:00

  I gruppen får barnet simförberedande träning, utveckla vattenvana och trygghet. Målet är att barnet ska ta sig fram i vattnet utan hjälpmedel. Det är också en förberedelse inför övergång till anpassad grupp på Äventyrsbadet. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Barn 6-11 år. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 15:00-15:45.

  Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.

 • Bassänggrupper 15:45 och 16:30

  I gruppen får barnet utveckla vattenvana, vattensäkerhet och simförberedande träning under lekfulla former. Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Yngre barn som ännu inte är mogna att delta i simgrupp. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar 
  Grupp 1: Kl. 15:45-16:30.
  Grupp 2: Kl. 16:30-17:15.

  Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, Fysioterapeut, telefon: 0480-840 45.

 • Bassänggrupp 17:15

  I bassänggruppen får barnet/ungdomen lära sig flyta  med hjälpmedel och ta sig fram i vattnet utan hjälp. De förbereds också  för att kunna träna i allmän bassäng. Träning efter individuellt utformat program sker på stor del av bassängtiden.
  Anmäl till den grupp du önskar. Eventuellt kan omflyttning ske på grund av till exempel antal anmälningar och sjukgymnastens/fysioterapeutens bedömning av barnets behov.

  Målgrupp: Äldre barn som är i behov av träning i vatten. Varje deltagare ska ha en (vid behov 2) vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 17:15-18:00.

  Startdatum den 18 januari. Slutdatum den 17 maj. (Inställt vecka 6, 8 och 16).

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Så fort som möjligt eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Jessica Söderborg, fysioterapeut, telefon: 0480- 840 24.

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go Grundkurs

  App i surfplatta (android och iPad) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation. GRUNDKURS.

  Kursens syfte är att lära sig skapa anpassningar i appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand fylla appen med speciellt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Grundkursen ges vid två tillfällen under våren. (Fortsättningskurs, se separat kurs)

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 3 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 28 april.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1 senast den 22 februari. Kurstillfälle 2 senast den 19 april. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Widgit Go fortsättningskurs

  App i surfplatta (android och iPad) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox och E-posta.

  Gruppdeltagarna kommer ges tillfälle för skapande av egna specifika anpassningar i appen.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen. Läs om grundkursen här.

  Appen Widgit Go ska vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Kursen ges vid två kurstillfällen.

  Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 17 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 9 juni.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Vid få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 8 mars till kurstillfälle 1 och senast den 31 maj till kurstillfälle 2. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, logoped, telefon: 0480-848 93

 • Appar - Var hittar man bra appar och vad finns?

  Kursens syfte är att ge en möjlighet till erfarenhetsutbyte, råd och tips inom området appar i surfplatta och smartphone. Fokus läggs på stimulans till lek och kommunikation samt på struktur och planering i vardagen.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

  Skolpersonal och assistenter är välkomna i mån av plats.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 10 mars, kl. 13:00-16:00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 1 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • AKKtiv KomIgång - grundkurs

  Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

  Under grundkursen KomIgång får du kunskap om:

  • Mänsklig kommunikation
  • Kommunikationsutveckling
  • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
  • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
  • Olika AKK-kommunikationsstöd
  • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

  Kursen syftar till att ge ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barn i utveckling av kommunikation och språk. Träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter, för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra.

  Målgrupp: Föräldrar till barn 0-6 år med kommunikationssvårigheter.

  Omfattning: Kursen omfattar sju tillfällen.

  Tid: Kl. 13:30-16:00. Datum meddelas senare

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: 5-10 föräldrapar.

  Avgift: Kurslitteratur KomIgång ca 175 kr. Beställs innan kursstart. Fika; kaffe/te och macka 20 kr.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller webbanmälan här.

  Kontakt:

  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer i olika åldrar och med olika typer av kommunikation och kognitiva svårigheter att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 24 april, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 12 april till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69
  Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • PODD kommunikationshjälpmedel - Informationsträff

  Välkommen till informationsträff om PODD. PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial och en kommunikationsmetod som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. PODD-metoden utgår från att hitta det bästa sättet för barnen att kommunicera. PODD gör det lättare för barnen och personer i deras omgivning att kommunicera med varandra.

  Syftet med en PODD-bok är att ge barnen ett ordförråd så de kan kommunicera sammanhängande, om vad de vill, hela tiden, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

  PODD-böcker är till barn och personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. Vilken PODD-bok som bör användas av det individuella barnet beror på de kommunikationsutmaningar som måste överbryggas. PODD finns i flera varianter som följer de naturliga stegen i språkutvecklingen.

  Informationen ges i samverkan med hjälpmedelsföretaget ABILIA.

  Målgrupp: Föräldrar och nätverk till barn och ungdomar 0-18 år med kommunikationssvårigheter och som har behov av AKK.

  Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

  Tidpunkt: Meddelas senare.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 5 familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: christina.eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69.

  maria.migneus, Logoped, telefon: 0480-840 61.

 • InPrint - Programvara för bildhantering i dator

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har programvaran förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: Kursen ges vid två tillfällen under våren.

  Tidpunkt:  Kl. 13:00-16:00.
  Kurstillfälle 1: Den 31 mars.
  Kurstillfälle 2: Den 5 maj.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in. Möjlighet ges till att gå kursen flera gånger.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: Senast den 22 mars. Kurstillfälle 2: Senast den 26 april. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • TAKK

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  Kursens syfte är att ge kunskap i att använda tecken som kommunikationssätt. Kursen är delvis webbaserad.
  Ansvarig logoped förmedlar.

  Målgrupp: Föräldrar, personliga assistenter, personens nätverk.

  Omfattning: Fem tillfällen, varje tillfälle två timmar.

  Tidpunkt: Ansvarig logoped ger besked.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Utifrån överenskommelse med ansvarig logoped görs anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00.

  Kontakt: inger.larsson3, Logoped, telefon: 0480-842 71.

Övriga kurser och grupper

 • Toalettskola för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

  Kursen ger information och kunskap om vad ni behöver veta för att ert barn ska lära sig att gå på toaletten. Vi tar upp fysiologiska förutsättningar, mognad, hur barn lär sig samt ger pedagogiska strategier. Vi går igenom teori och forskning som berör toaletträning samt ger tips och råd kring toaletträning i vardagen. Hemuppgifter ingår i kursen. Under kursen får ni träffa andra föräldrar för utbyte av erfarenheter.

  Målgrupp: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

  Omfattning: Tre till fyra tillfällen.

  Tidpunkt: Första tillfället den 30 mars, kl. 13:00. Övriga tider meddelas senare.

  Plats:  Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 13 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:  Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.
  Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.

 • Pott- och toaletträning

  Vuxna kring barnet får information om när det är lämpligt att initiera pott- och toaletträning. Forskning visar att det lönar sig att toaletträna barn som inte har uppnått mognadsnivå på 1,5 år och har en måttlig, svår eller grav utvecklingsstörning. Ni får kunskap om hur barnet kan lära sig sitta på toaletten. Kursen ger tips på pedagogiska verktyg, hjälpmedel, toaletträningsmetoder och blöjavvänjning.

  Målgrupp: Föräldrar till barn i åldrarna 1-8 år.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 6 april, kl. 13:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst tolv familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast 24 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

  Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.