Grupp- och kursverksamhet på habiliteringen våren 2018

Gruppverksamheten vänder sig till personer med medfödda eller förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar som har kontakt med habiliteringen.

Vi har även ett utbud för deras föräldrar och anhöriga. Här kan ni få råd, stöd och utbildning. Ni kan ta del av aktiviteter där ni kan utbyta erfarenheter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnens och ungdomarnas utveckling och delaktighet i samhället, en väg till ett meningsfullt liv.

Träning i behandlingsbadet

På habiliteringen bedriver vi träning i behandlingsbadet för personer upp till 18 år och som har kontakt med habiliteringen. Finns det intresse att delta, vänligen ta kontakt med vederbörandes sjukgymnast på habiliteringen för behovsbedömning.

Kostnadsfria besök

Besöken hos habiliteringen är kostnadsfria. Kom dock ihåg att avboka inplanerade besök och gruppverksamhet minst ett dygn i förväg om ni inte kan delta. Om ni uteblir utan att lämna återbud debiteras en avgift. Mer information om avgifter och betalning

Reseersättning

Resa till kurs- och gruppverksamhet räknas som sjukresa och ger rätt till reseersättning. Kontakta habiliteringens reception för att få aktuell blankett. Mer information om sjukresor finns på KLT:s webbsida.

Tillfällig föräldrapenning och kontaktdagar

För ledighet från förvärvsarbete i samband med habiliteringens gruppverksamhet och kurser finns möjlighet att söka tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan också få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Kontaktdagarna kan till exempel användas vid föräldrautbildningar. Det finns tio kontaktdagar per barn och år att använda. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram till dess barnet fyller 16 år. Ta kontakt med Försäkringskassan för mer information. 

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid fyra tillfällen.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 18 januari.

  Tillfälle 2: 16 mars.

  Tillfälle 3: 17 maj.

  Tillfälle 4: 30 augusti.

  Vid alla tillfällen tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autism - annorlunda tal- och språkutveckling

  Kursen tar upp tal, språk och kommunikation vid autism. Kursdeltagaren ska tidigare ha gått Autism grundutbildning.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt:

  15 februari, kl. 13:30-15:30.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max 20 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, logoped, telefon: 0480-840 61.

   

 • Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar GRUPP INSTÄLLD

  GRUPPEN ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

  Träffarna ger möjlighet att tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter av hur det är att leva med ett barn med autism. Syftet är också att ge kunskap som kan förbättra vardagen och göra den lättare att hantera. Träffarna leds av två av autismteamets psykologer, men även av andra professioner i teamet som kan komma att delta.

  Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

  Omfattning: Kursen består av åtta tillfällen.

  Tid: Torsdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: 22 februari.

  Slutdatum: 31 maj.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Hanna Nordström, psykolog
  Telefon: 0480-845 61

 • Autism - perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen.

  Tillfälle 1: 2 februari
  Tillfälle 2: 20 april

  Kl. 14:00-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen

  Telefon: 0480-843 00

 • Picture Exchange Communication System, PECS

  PECS är en metod som lär personer med autism, som inte har utvecklat verbal förmåga, att rikta sin kommunikation genom användning av bilder. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från personer med autism och att mottagaren sedan ska förstå budskapet.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: 1 mars.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka före kursstart till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, Logoped tfn 0480-840 61

  Christina Eklund, Logoped, tfn 0480-840 69

 • KAT-kittet, Tydliggörande pedagogiskt material

  KAT-kittet är ett material för konkretiserat samtalsstöd framtaget för personer med autism eller andra kognitiva begränsningar. Under kursen går vi igenom materialet och hur man kan använda det i hemmet, verksamheten eller i skolan.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 26 januari

  Kl. 13:00-16:30

  Plats: Samling i receptionen habiliteringen, hus 48, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 23 mars, kl. 13.30-16.30

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

  Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande samt vad det betyder att vara lågaffektiv. Vi diskuterar även hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar. Under det andra tillfället jobbar vid med workshops. Då utgår vi från kartläggningar och frågor från första delen som deltagarna har med sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med utagerande beteende.

  Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

  Tidpunkt Kursomgång 1:

  Den 15 mars kl. 13:00-15:30, den 22 mars kl. 13:00-15:00.

  Kursomgång 2:

  Den 7 maj kl. 13:00-15:30, den 14 maj kl. 13:00-15:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 6 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 8 mars.

  Kursomgång 2: Senast den 30 april.

  Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Caroline Slottner, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.

 • Mentalisering och personer med autism

  Föreläsningen vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap kring "theory of mind" och mentalisering hos personer med autism. Du får veta mer om vad mentalisering innebär och hur det bland annat påverkar identitetsutveckling, affektreglering och förmågan att samspela med andra.

  Det är en fördel, men inte nödvändigt, om du redan har gått grundkursen autism.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnosen autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 9 april kl. 13:30-14:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Max 15 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Hanna Nordström, psykolog. Telefon: 0480-845 61.

 • Hur gör man i vardagen? GRUPP INSTÄLLD

  GRUPPEN ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR. EVENTUELLT NYTT DATUM FÖRE SOMMAREN.

  Syftet är att ge konkret hjälp till föräldrar att komma igång/komma vidare med användning av bildstöd i vardagen.

  Målgrupp: Föräldrar till barn med autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 25 april kl. 13:30-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Max 15 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog.
  Telefon: 0480-840 26.

  Maria Migneus, logoped. Telefon: 0480-840 61.

Kommunikation och struktur

 • Widgit Go Grundkurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Kursens syfte är att lära sig appen rent tekniskt, för att sedan på egen hand skapa anpassningar med specifikt innehåll.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Appen Widgit Go ska vara förskriven som hjälpmedel. Appen Widgit Go ska vara installerad på surflplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma grundkurs ges vid två tillfällen. (gällande fortsättningskurs, se separat kursbeskrivning)

  Tidpunkt: Kl. 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 2 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 13 april.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 21 februari. Kurstillfälle 2: senast den 4 april. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog, telefon: 0480-843 26.

 • Widgit Go fortsättningskurs

  App i surfplatta/smartphone (android och i-OS) för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation.

  Fortsättningskursens syfte är att ge ytterligare tekniska färdigheter för användning av appen Widgit Go, till exempel spara och hämta från Dropbox.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen och som har gått grundkursen (se separat kursbeskrivning för grundkurs).

  OBS! Appen Widgit Go ska vara förskriven som hjälpmedel och vara installerad på surfplatta som tas med till kursen.

  Omfattning: Samma fortsättningskurs ges vid två tillfällen.

  Tidpunkt: Kl 13:00-16:00.

  Kurstillfälle 1: Den 9 mars.

  Kurstillfälle 2: Den 19 april.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kurstillfälle 1: senast den 28 februari. Kurstillfälle 2: senast den 10 april. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

 • Samtalsmatta

  Kursens syfte är att ge kunskap i metoden samtalsmatta. Samtalsmatta gör det möjligt för personer, i olika åldrar och med olika typer av kommunikations- och kognitionssvårigheter, att med hjälp av bildstöd uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande.

  Målgrupp: Anhöriga och personal till personer som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 15 mars, kl. 13.00-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 7 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Receptionen telefon 0480-843 00.

 • InPrint 2 - Programvara för bildhantering i dator

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: OBS! Två separata kurser ges då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att göra anmälan till rätt kurs.

  Tidpunkt:  Den 17 april  Kl. 13:00-16:00. 

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 9  april.
  Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

 • Introduktion & workshop i kommunikationspasset & appen Rättvisat

  Genomgång av vad ett kommunikationspass är. Deltagaren erhåller kunskap om appen Rättvisat och hur man lägger in information i den.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Rättvisat, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 12 april, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 4 april till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen, telefon 0480-843 00.

 • Introduktion och workshop i appen Fotokalendern

  Genomgång av appen Fotokalendern för att ge deltagaren kunskap om när och hur appen kan användas samt hur man lägger in information i den. Deltagaren får även möjlighet att själv med stöd av kursledaren påbörja att lägga in information i appen.

  OBS! Appen finns endast för iPad. Deltagaren tar med sig surfplatta till kursen med nerladdad app Fotokalendern, som är gratis.

  Målgrupp: Nätverk kring personer med kognitions- och/eller kommunikationssvårigheter och som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett kurstillfälle.

  Tidpunkt: Den 7 mars, kl. 13.30-16.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 28 februari till receptionen, telefon: 0480-
  843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Inger Larsson, Logoped, telefon: 0480-842 71.

 • InPrint 3 – programvara för bildhantering dator, kvällskurs

  I kursen får deltagarna tillfälle att lära sig hur man använder programmet. Man får också tips på material som kan skapas i programmet.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. OBS! Programvaran ska vara förskriven som hjälpmedel.

  Omfattning: OBS! Två separata kurser ges då det finns två olika versioner: InPrint 2 och InPrint 3. Var noga med att göra anmälan till rätt kurs.

  Tidpunkt: Grundkurs: 12 april kl. 17:00-20:00.

  Fortsättningskurs: 3 maj kl. 17.00-20.00.

  Deltagare rekommenderas att gå både grund- och fortsättningskurs.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser. Vid för få anmälningar ställs kurstillfället in.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan:
  Grundkurs: Senast den 4 april.
  Fortsättningskurs: Senast den 25 april.
  Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Stefan Olofsson, IT-tekniker/pedagog,
  telefon: 0480-843 26.

Övriga kurser och grupper

 • Toaskola

  Syftet med utbildningstillfället är att föräldrar ska få redskap när det gäller toaletträning för sitt barn. Vi kommer informera om kostens betydelse, förstärkningens roll, barnets beteende i samband med toalettsituationen och rutiner vid uträttande av behov.

  Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn som tillhör habiliteringen där det finns önskemål om blöjfrihet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 23 maj kl. 9.00 - 11.00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, senast en vecka innan kurstillfället eller anmäl via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

  Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och om vilka konsekvenser utvecklingsstörning får i vardagen. Vid detta tillfälle ges även information om vad diagnosen innebär och om samhällets stöd.

  Målgrupp: Föräldrar och närstående till personer som har kontakt med habiliteringen i Kalmar.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 16 mars. Kl. 14:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48 plan, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Minst 4 personer.

  Avgift: Ingen avgift. Fika serveras till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 9 mars till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tuula Honkaranta, Psykolog, telefon: 0480-840 76.

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30

  Startdatum: Den 1 februari.

  Slutdatum: Den 31 maj. (Inställt 22 februari, 29 mars och 5 april.)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Ring receptionen, telefon: 0480-843 00, för kontakt med din sjukgymnast, eller anmäl  via webbanmälan.

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 27.