Grupp- och kursverksamhet i habiliteringens regi hösten 2016

Gruppverksamheten vänder sig till personer med medfödda eller förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar som har kontakt med habiliteringen.

Vi har även ett utbud för deras föräldrar och anhöriga. Här kan ni få råd, stöd och utbildning. Ni kan ta del av aktiviteter där ni kan utbyta erfarenheter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnens och ungdomarnas utveckling och delaktighet i samhället, en väg till ett meningsfullt liv.

Kostnadsfria besök

Besöken hos habiliteringen är kostnadsfria. Kom dock ihåg att avboka inplanerade besök och gruppverksamhet minst ett dygn i förväg om ni inte kan delta. Om ni uteblir utan att lämna återbud debiteras en avgift. Mer information om avgifter och betalning

Reseersättning

Resa till kurs- och gruppverksamhet räknas som sjukresa och ger rätt till reseersättning. Kontakta habiliteringens reception för att få aktuell blankett. Mer information om sjukresor finns på KLT:s webbsida.

Tillfällig föräldrapenning och kontaktdagar

För ledighet från förvärvsarbete i samband med habiliteringens gruppverksamhet och kurser finns möjlighet att söka tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan också få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Kontaktdagarna kan till exempel användas vid föräldrautbildningar. Det finns tio kontaktdagar per barn och år att använda. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram till dess barnet fyller 16 år. Ta kontakt med Försäkringskassan för mer information.

OBS ändrade tider

BASSÄNGGRUPPER 
Startdatum är ändrat till den 28 september.

BILDSTÖD WORKSHOP
Kursomgång 1: Datum är ändrat till den 24 oktober, kl. 14:00-16:00.
Kursomgång 2, 2016-11-17 är INSTÄLLD

SYSKONGRUPP FÖR BARN, 6-10 ÅR
Startdatum är ändrat till den 13 oktober, vilket innebär att sista träffen är den 17 november.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE
Kursomgång 2: Startdatum ändrat till den 18 november.

TOALETTSKOLA FÖR FÖRÄLDRAR TILL BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
'Startdatum ändrat till den 17 november, kl. 13:00.

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar och andra anhöriga till nydiagnostiserade barn.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 1 september.

  Tillfälle 2: 21 oktober.

  Tillfälle 3: 8 december.

  Tillfälle 4: 2 februari 2017.

  Under alla tillfällena tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället. Anmälan sker till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar

  Kursen ger en ökad kunskap om autismspektrumtillstånd och dess effekter på vardagen. Vi tar upp möjliga strategier för att förbättra vardagen. Ni får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter, kurator och psykolog från habiliteringen.

  Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd som är aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Kursen består av sju tillfällen.

  Tid: Tisdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: Den 6 september.

  Slutdatum: Den 29 november.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autism perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, lärare och assistenter till barn aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 14 september.

  Kl. 14:00-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon:
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen

  Telefon: 0480-843 00

 • Picture Exchange Communication System, PECS

  PECS är en metod som lär personer med autism, som inte har utvecklat verbal förmåga, att rikta sin kommunikation genom användning av bilder. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från personer med autism och att mottagaren sedan skall förstå budskapet.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 9 november.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 4 november till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, Logoped tfn 0480-840 61

  Christina Eklund, Logoped, tfn 0480-840 69

 • KAT-kittet, Tydliggörande pedagogiskt material

  KAT-kittet är ett material för konkretiserat samtalsstöd framtaget för personer med autism eller andra kognitiva begränsningar. Under kursen går vi igenom materialet och hur man kan använda det i hemmet, verksamheten eller i skolan.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och assistenter med barn aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 11 november.

  Kl. 13:00-16:30.

  Plats: Samling i receptionen habiliteringen, hus 48, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och assistenter till barn aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 7 oktober, kl 13:30-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

  Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande. Under det andra tillfället diskuteras vad det betyder att vara lågaffektiv, hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar.

  Målgrupp: Anhöriga till barn/ungdomar med utagerande beteende.

  Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

  Tidpunkt Kursomgång 1:

  Den 9 september kl. 13:00-15:30, den 16 september kl. 13:00-15:00.

  Kursomgång 2:

  Den 18 november kl. 13:00-15:30, den 25 november 13:00-15:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 6 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 2 september.

  Kursomgång 2: Senast den 4 november.

  Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Caroline Skeppland, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.

 • Bildstöd Workshop

  Hur börjar jag konkret med bilder och scheman? Vid detta tillfälle tillverkar vi bilder och scheman. Du kommer att ha med dig material hem som du kan använda i vardagen. Det finns möjlighet att boka in tid för uppföljning.

  Målgrupp: Föräldrar/vårdnadshavare till barn som har kontakt med autismteamet.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen.

  Tidpunkt:

  Kursomgång 1:

  Den 24 oktober, kl. 14:00-16:00.

  Kursomgång 2:

  Den 17 november, kl. 14:00-16:00 INSTÄLLD

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max 8 personer

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1 senast den 14 oktober.

  Kursomgång 2 senast den 10 november till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Karin Selling, arbetsterapeut, telefon: 0480-842 49.

  Susanne Jennemyr, specialpedagog, telefon: 0480-840 26.

Bassäng- och gympagrupper

 • Träningsgrupp för barn och ungdomar från 12 år

  Träning i grupp efter eget program. Programmet tas fram i förväg tillsammans med barnets/ungdomens sjukgymnast och innehåller till exempel kondition, styrka, koordination och balans.

  Målgrupp: Barn och ungdomar från 12 år. Vid behov av assistans ska assistent/anhörig följa med.

  Tidpunkt: Kl. 15:30-16:30.

  Startdatum: Den 1 september

  Slutdatum: Den 1 december (Inställt den 15 september, 17 november och 24 november)

  Plats: Länssjukhuset, hus 13, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst tolv personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan

  Kontakt: Cathrine Johansson, Sjukgymnast
  Telefon 0480-840 27
  cathrine.johansson@ltkalmar.se

 • Barngymnastikgrupp

  Barn som i en liten grupp får träna balans, bollfärdigheter, turtagning, struktur och koordination med mera.

  Målgrupp: Barn som går utan hjälpmedel.

  Omfattning: 12 tillfällen

  Tid: Start den 6 september, kl. 14:30-15:15.

  Vid många anmälningar bildas eventuellt två grupper.

  Plats: Länssjukhuset i Kalmar, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Anmälan: Senast den 31augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tania Nilsson, Sjukgymnast, telefon: 0480-843 05.

  Susanne Jennemyr, Specialpedagog, telefon: 0480-840 26.

 • Simgrupp för barn 6-11 år

  I gruppen får barnet simförberedande träning, utveckla vattenvana och trygghet. Målet är att barnet ska ta sig fram i vattnet utan hjälpmedel. Det är också en förberedelse inför övergång till anpassad grupp på Äventyrsbadet.

  Målgrupp: Barn 6-11 år. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 15:00-15:45.

  Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

  Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 10 personer per grupp.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480-840 24.

 • Lugn badgrupp

  I gruppen får barnet utveckla vattenvana, vattentrygghet och underhålla sina motoriska förmågor. Samtidigt får barnet stimulering till kommunikation och samspel.

  Målgrupp: Barn som är med i småbarnsteamet och skolbarnsteamet. Gruppen riktar sig till barn som har stora medicinska behov och barn som behöver en lugn miljö för att utveckla vattenvana.

  Tidpunkt: Onsdagar kl. 14:15-15:00.

  Startdatum den 28 september. Slutdatum den 21 december.

  Plats: Bassängen på länssjukhuset.

  Deltagare: Högst 10 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 2 september till receptionen eller löpande under terminen till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Bassänggrupper för barn 0-10 år

  I bassänggruppen får barnet utveckla vattenvana, vattensäkerhet och simförberedande träning under lekfulla former.

  Målgrupp: Barn 0-10 år som ännu inte är mogna att delta i simgrupp. Varje barn ska ha en vuxen med sig i bassängen.

  Tid: Onsdagar. Grupp 1: Kl. 15:45-16:30. Grupp 2: Kl. 16:30-17:15.

  Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

  Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

  Plats: Bassängen på Länssjukhuset i Kalmar.

  Deltagare: Högst 8 personer per grupp.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480- 840 24.

 • Bassänggrupp för rörelsehindrade barn och ungdomar 11-18 år

  I bassänggruppen får barnet/ungdomen lära sig flyta med hjälpmedel och ta sig fram i vattnet utan hjälp. De förbereds också för att kunna träna i allmän bassäng.

  Målgrupp: Rörelsehindrade barn och ungdomar. Varje deltagare har en (vid behov två) vuxen med sig i bassänggruppen. Den vuxna är oftast med i bassängen.

  Tid: Onsdagar kl. 17:15-18:00. Startdatum den 28 september. Slutdatum den 14 december.

  Kan ställas in vid lov och personalutbildning.

  Plats: Bassängen på Länssjukhuset i Kalmar.

  Deltagare: Högst 8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 25 augusti till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Barbro Stenson, Sjukgymnast, telefon: 0480- 840 24.

Kommunikation och struktur

 • Appar - Var hittar man bra appar och vad finns?

  Kursens syfte är att ge en möjlighet till erfarenhetsbyte, råd och tips inom området appar i surfplatta och smartphone. Fokus läggs på stimulans till lek och kommunikation samt på struktur och planering i vardagen.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen. Tekniken behöver inte finnas i hemmet.

  Skolpersonal och assistenter är välkomna i mån av plats.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 11 november, kl. 13:00-16:00.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 2 november till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Widgit Go

  App som verktyg för att skapa bildstöd inom struktur och kommunikation

  Målgrupp: Föräldrar och andra närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 28 oktober, kl. 13:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 19 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

 • Teckenkurs för syskon – grundkurs

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  Syftet är att kommunikationen mellan syskonen ska förbättras. Syskonen lär sig grundläggande tecken som kan användas under lek och samspel.

  Målgrupp: Syskon 5-10 år

  Omfattning: Fyra tillfällen.

  Tidpunkt: Den 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober.

  Kl. 15:00-16:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 5 deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 12 september till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Sanna Nilsson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

 • InPrint - Programvara för bildhantering i dator

  I gruppen får deltagarna tillfälle att lära sig/repetera hur man använder programmet. Man får tips på material som kan skapas i programmet samt hjälp med att skapa material utifrån behov.

  Målgrupp: Närstående till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen.

  Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 23 september. Kl. 13:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 14 september. Anmäl till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Anna-Stina Norling, Logoped, telefon: 0480-848 93.

  Stefan Olofsson, IT-tekniker, telefon: 0480-843 26.

 • PODD kommunikationshjälpmedel - Informationsträff

  Välkommen till informationsträff om PODD. PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial och en kommunikationsmetod som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. PODD-metoden utgår från att hitta det bästa sättet för barnen att kommunicera. PODD gör det lättare för barnen och personer i deras omgivning att kommunicera med varandra.

  Syftet med en PODD-bok är att ge barnen ett ordförråd så de kan kommunicera sammanhängande, om vad de vill, hela tiden, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

  PODD-böcker är till barn och personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. Vilken PODD-bok som bör användas av det individuella barnet beror på de kommunikationsutmaningar som måste överbryggas. PODD finns i flera varianter som följer de naturliga stegen i språkutvecklingen.

  Informationen ges i samverkan med hjälpmedelsföretaget ABILIA.

  Målgrupp: Föräldrar och nätverk till barn och ungdomar 0-18 år med kommunikationssvårigheter och som har behov av AKK.

  Omfattning: Kursen ges vid ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 1 december. Kl. 13:00-16:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 5 familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Sanna Nilsson, Logoped, telefon: 0480-843 07.

 • SNAKKA mera

  En lek- och kommunikationsgrupp för barn som använder AKK

  Under kursen leker barn och vuxen under strukturerade former som genomsyras av AKK. Den vuxne får tips och stöd i hur barnets kommunikation kan utvecklas genom leken. Lekkartor och bilder som används under kursen får tas med hem. Barn med högteknologiska hjälpmedel välkomnas också.

  Målgrupp: Barn tillsammans med föräldrar eller annan person i barnets nätverk.

  Omfattning: Fem tillfällen.

  Tidpunkt: Meddelas senare via bekräftelsebrev till de som har anmält sig.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max åtta personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt
  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69

 • AKKtiv KomIgång - grundkurs

  Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

  Under grundkursen KomIgång får du kunskap om:

  • Mänsklig kommunikation
  • Kommunikationsutveckling
  • Att vara kommunikationspartner till ditt barn
  • Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling
  • Olika AKK-kommunikationsstöd
  • Att tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial

  Kursen syftar till att ge ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barn i utveckling av kommunikation och språk. Träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter, för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra.

  Målgrupp: Föräldrar till barn 0-6 år med kommunikationssvårigheter.

  Omfattning: Kursen omfattar sju tillfällen.

  Tid: Startdatum den 14 september.

  Kl. 13:30-16:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: 5-10 föräldrapar.

  Avgift: Kurslitteratur KomIgång ca 175 kr. Beställs innan kursstart. Fika; kaffe/te och macka 20 kr.

  Anmälan: Senast den 6 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller webbanmälan här.

  Kontakt:

  Christina Eklund, Logoped, telefon: 0480-840 69

  Lena Levin Holm, Specialpedagog, telefon: 0480-843 06

Övriga kurser och grupper

 • Sexualitet och funktionsnedsättning

  Vi pratar om olika aspekter på sexualitet:

  • Lite historik och biologi
  • Vad/hur tänker vi om sex?
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Samhällets syn
  • Sociala medier
  • Egna frågeställningar och diskussion

  Målgrupp: Riktas till närstående.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 22 september kl. 17:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Anmälan: Senast den 15 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Rickard Axelsson, Kurator, telefon: 0480-842 64,

  Nina Löthman, Kurator, telefon: 0480-845 65

 • Syskongrupp för barn, 6-10 år, och deras föräldrar

  Syskonen ges möjlighet att få prata om hur det är att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Vi utgår från olika teman varje gång. Parallellt träffas föräldrarna och samtalar utifrån samma teman. Vi utgår bl. a från Christina Rehnlunds modell: www.agrenska.se/syskonkompetens

  Målgrupp: Syskon och deras föräldrar. Åldersintervall syskon 6-10 år.

  Omfattning: Fem tillfällen.

  Tidpunkt: Den 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 10 november, 17 november. Kl. 14:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal deltagare.

  Avgift: 100 kr/familj (= självkostnad för frukt och fika).

  Anmälan: Senast den 16 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Margareta Karlsson, Kurator, telefon: 0480-842 41.

 • Toalettskola för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

  Kursen ger information och kunskap om vad ni behöver veta för att ert barn ska lära sig att gå på toaletten. Vi tar upp fysiologiska förutsättningar, mognad, hur barn lär sig samt ger pedagogiska strategier. Vi går igenom teori och forskning som berör toaletträning samt ger tips och råd kring toaletträning i vardagen. Hemuppgifter ingår i kursen. Under kursen får ni träffa andra föräldrar för utbyte av erfarenheter.

  Målgrupp: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

  Omfattning: Tre till fyra tillfällen.

  Tidpunkt: Första tillfället den 17 november, kl. 13:00. Övriga tider meddelas senare.

  Plats:  Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 30 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:  Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Pott- och toaletträning

  Vuxna kring barnet får information om när det är lämpligt att initiera pott- och toaletträning. Forskning visar att det lönar sig att toaletträna barn som inte har uppnått mognadsnivå på 1,5 år och har en måttlig, svår eller grav utvecklingsstörning. Ni får kunskap om hur barnet kan lära sig sitta på toaletten. Kursen ger tips på pedagogiska verktyg, hjälpmedel, toaletträningsmetoder och blöjavvänjning.

  Målgrupp: Föräldrar till barn i åldrarna 1-8 år.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 20 oktober, kl. 13:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst tolv familjer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast 14 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

  Lena Levin, Specialpedagog, telefon: 0480-843 06.

 • Lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning

  Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och om vilka konsekvenser utvecklingsstörning får i vardagen. Vid detta tillfälle ges även information om vad diagnosen innebär och om samhällets stöd.

  Målgrupp: Föräldrar och närstående.

  Tidpunkt: Den 12 oktober. Kl. 14:00-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48 plan, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Minst 4 personer.

  Avgift: Ingen avgift. Fika serveras till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 7 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Tuula Honkaranta, Psykolog, telefon: 0480-840 76.

 • Killgruppen Ung

  I gruppen tar vi upp frågor om relationer, vänskap, kärlek och sexualitet. Ni får möjlighet att diskutera detta och lära av varandra.

  Målgrupp: Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 12-16 år.

  Omfattning: 6 tillfällen.

  Tidpunkt: Måndagar jämna veckor.

  Startdatum: Den 19 september. Kl. 15:00-16:30

  Plats: Samling i receptionen hus 13, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: 5-8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 12 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Rickard Axelsson, Kurator, telefon: 0480-842 64.

 • Tjejgruppen Ung

  I gruppen tar vi upp frågor om relationer, vänskap, kärlek och sexualitet. Ni får möjlighet att diskutera detta och lära av varandra.

  Målgrupp: Ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 12-16 år.

  Omfattning: 6 tillfällen.

  Tidpunkt: Måndagar ojämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: Den 12 september.

  Plats: Samling i receptionen hus 13, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: 5-8 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 5 september till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Nina Löthman, Kurator, telefon: 0480-845 65.

 • Beteendeproblem kring matsituationen

  Matproblem leder ofta till oro och konflikter i familjen. Kursen ger information till föräldrar om hur man kan hantera beteendeproblem vid ätande. Det kan till exempel vara då barnen äter för lite eller för ensidigt, uppvisar ovilja att prova nya maträtter/livsmedel eller kräver speciella maträtter för att äta. Matproblem som har fysiska orsaker tas inte upp.

  Dietist, arbetsterapeut, sjuksköterska och logoped medverkar.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och andra i barnets nätverk.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 13 oktober, kl. 13:00-15:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift. Fika till självkostnadspris.

  Anmälan: Senast den 7 oktober till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Barn/ungdomar med sömnsvårigheter

  Föreläsningen förmedlar information om sömnutveckling, sömnstörningar, orsaker till sömnproblem, behandling och åtgärder med mera.

  Målgrupp: Föräldrar som har barn/ungdomar med funktionsnedsättning och sömnsvårigheter.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen under hösten.

  Tidpunkt Tillfälle 1: Den 15 september, kl. 13:00-15:00.

  Tillfälle 2: Den 13 oktober, kl. 10:00-12:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Begränsat antal platser.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället. Anmälan sker till receptionen, telefon: 0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.

 • Att leva med epilepsi

  I gruppen pratar vi om hur det är att ha epilepsi, att få anfall, om medicinering med mera.

  Målgrupp: Barn och ungdomar 15-26 år med epilepsi och utan eller med lindrig utvecklingsstörning.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten.

  Tid Tillfälle 1: Den 6 oktober, kl. 14:00-15:30.

  Övriga datum meddelas senare.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Minst fem personer, högst åtta.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 30 september till receptionen, telefon: 0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Helena Svensson, Sjuksköterska, telefon: 0480-843 25.

  Birgit Karlsson, Sjuksköterska, telefon: 0480-840 77.