Autism

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar och andra anhöriga till nydiagnostiserade barn.

  Omfattning: Samma kurs ges vid tre tillfällen under hösten.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 1 september.

  Tillfälle 2: 21 oktober.

  Tillfälle 3: 8 december.

  Tillfälle 4: 2 februari 2017.

  Under alla tillfällena tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället. Anmälan sker till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar

  Kursen ger en ökad kunskap om autismspektrumtillstånd och dess effekter på vardagen. Vi tar upp möjliga strategier för att förbättra vardagen. Ni får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter, kurator och psykolog från habiliteringen.

  Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd som är aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Kursen består av sju tillfällen.

  Tid: Tisdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: Den 6 september.

  Slutdatum: Den 29 november.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autism perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, lärare och assistenter till barn aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 14 september.

  Kl. 14:00-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon:
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen

  Telefon: 0480-843 00

 • Picture Exchange Communication System, PECS

  PECS är en metod som lär personer med autism, som inte har utvecklat verbal förmåga, att rikta sin kommunikation genom användning av bilder. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från personer med autism och att mottagaren sedan skall förstå budskapet.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 9 november.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast den 4 november till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, Logoped tfn 0480-840 61

  Christina Eklund, Logoped, tfn 0480-840 69

 • KAT-kittet, Tydliggörande pedagogiskt material

  KAT-kittet är ett material för konkretiserat samtalsstöd framtaget för personer med autism eller andra kognitiva begränsningar. Under kursen går vi igenom materialet och hur man kan använda det i hemmet, verksamheten eller i skolan.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och assistenter med barn aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 11 november.

  Kl. 13:00-16:30.

  Plats: Samling i receptionen habiliteringen, hus 48, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och assistenter till barn aktuella i autismteamet.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: Den 7 oktober, kl 13:30-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

  Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande. Under det andra tillfället diskuteras vad det betyder att vara lågaffektiv, hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar.

  Målgrupp: Anhöriga till barn/ungdomar med utagerande beteende.

  Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

  Tidpunkt Kursomgång 1:

  Den 9 september kl. 13:00-15:30, den 16 september kl. 13:00-15:00.

  Kursomgång 2:

  Den 18 november kl. 13:00-15:30, den 25 november 13:00-15:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 6 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 2 september.

  Kursomgång 2: Senast den 4 november.

  Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Caroline Skeppland, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.

 • Bildstöd Workshop

  Hur börjar jag konkret med bilder och scheman? Vid detta tillfälle tillverkar vi bilder och scheman. Du kommer att ha med dig material hem som du kan använda i vardagen. Det finns möjlighet att boka in tid för uppföljning.

  Målgrupp: Föräldrar/vårdnadshavare till barn som har kontakt med autismteamet.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen.

  Tidpunkt:

  Kursomgång 1:

  Den 24 oktober, kl. 14:00-16:00.

  Kursomgång 2:

  Den 17 november, kl. 14:00-16:00 INSTÄLLD

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max 8 personer

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1 senast den 14 oktober.

  Kursomgång 2 senast den 10 november till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Karin Selling, arbetsterapeut, telefon: 0480-842 49.

  Susanne Jennemyr, specialpedagog, telefon: 0480-840 26.