Autism

Autism

 • Autism - Grundutbildning

  Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid fyra tillfällen.

  Tid: Kl. 13:30-16:30.

  Tillfälle 1: 18 januari.

  Tillfälle 2: 16 mars.

  Tillfälle 3: 17 maj.

  Tillfälle 4: 30 augusti.

  Vid alla tillfällen tar vi en paus för fika.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

  Kontakt:
  Receptionen
  Telefon: 0480-843 00

 • Autism - annorlunda tal- och språkutveckling

  Kursen tar upp tal, språk och kommunikation vid autism. Kursdeltagaren ska tidigare ha gått Autism grundutbildning.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt:

  15 februari, kl. 13:30-15:30.

  Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Max 20 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, logoped, telefon: 0480-840 61.

   

 • Autismspektrumtillstånd – öppna föräldraträffar GRUPP INSTÄLLD

  GRUPPEN ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

  Träffarna ger möjlighet att tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter av hur det är att leva med ett barn med autism. Syftet är också att ge kunskap som kan förbättra vardagen och göra den lättare att hantera. Träffarna leds av två av autismteamets psykologer, men även av andra professioner i teamet som kan komma att delta.

  Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

  Omfattning: Kursen består av åtta tillfällen.

  Tid: Torsdagar, jämna veckor. Kl. 15:00-16:30

  Startdatum: 22 februari.

  Slutdatum: 31 maj.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Högst sex familjer. Information om avslag ges direkt vid anmälan.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan första kurstillfället till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt:
  Hanna Nordström, psykolog
  Telefon: 0480-845 61

 • Autism - perception och inlärning

  Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Samma kurs ges vid två tillfällen.

  Tillfälle 1: 2 februari
  Tillfälle 2: 20 april

  Kl. 14:00-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

  Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon
  0480-843 00, eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen

  Telefon: 0480-843 00

 • Picture Exchange Communication System, PECS

  PECS är en metod som lär personer med autism, som inte har utvecklat verbal förmåga, att rikta sin kommunikation genom användning av bilder. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från personer med autism och att mottagaren sedan ska förstå budskapet.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: 1 mars.

  Kl. 13:30-16:00.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka före kursstart till receptionen, telefon 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Maria Migneus, Logoped tfn 0480-840 61

  Christina Eklund, Logoped, tfn 0480-840 69

 • KAT-kittet, Tydliggörande pedagogiskt material

  KAT-kittet är ett material för konkretiserat samtalsstöd framtaget för personer med autism eller andra kognitiva begränsningar. Under kursen går vi igenom materialet och hur man kan använda det i hemmet, verksamheten eller i skolan.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 26 januari

  Kl. 13:00-16:30

  Plats: Samling i receptionen habiliteringen, hus 48, plan 2, länssjukhuset.

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Svåra beteenden, stress och förhållningssätt

  Kursen hjälper er att förstå och hantera svåra beteendesymptom.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tidpunkt: 23 mars, kl. 13.30-16.30

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Obegränsat antal.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kursstart till receptionen, telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Receptionen, telefon: 0480-843 00.

 • Lågaffektivt bemötande vid utagerande beteende

  Syftet med kursen är att förebygga och hantera utmanande beteende. Kursen består av två tillfällen. Under det första tillfället diskuteras teori och orsak till agerande samt vad det betyder att vara lågaffektiv. Vi diskuterar även hur beteendet bör bemötas, hur det hanteras när det redan har skett, praktiska tips och övningar. Under det andra tillfället jobbar vid med workshops. Då utgår vi från kartläggningar och frågor från första delen som deltagarna har med sig.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med utagerande beteende.

  Omfattning: Samma kurs ges två gånger. Varje kurs är uppdelad på två tillfällen.

  Tidpunkt Kursomgång 1:

  Den 15 mars kl. 13:00-15:30, den 22 mars kl. 13:00-15:00.

  Kursomgång 2:

  Den 7 maj kl. 13:00-15:30, den 14 maj kl. 13:00-15:00

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan)

  Deltagare: Minst 6 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Kursomgång 1: Senast den 8 mars.

  Kursomgång 2: Senast den 30 april.

  Anmälan till receptionen telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Caroline Slottner, arbetsterapeut, telefon: 0480-840 85.

 • Mentalisering och personer med autism

  Föreläsningen vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap kring "theory of mind" och mentalisering hos personer med autism. Du får veta mer om vad mentalisering innebär och hur det bland annat påverkar identitetsutveckling, affektreglering och förmågan att samspela med andra.

  Det är en fördel, men inte nödvändigt, om du redan har gått grundkursen autism.

  Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnosen autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 9 april kl. 13:30-14:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Max 15 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Hanna Nordström, psykolog. Telefon: 0480-845 61.

 • Hur gör man i vardagen? GRUPP INSTÄLLD

  GRUPPEN ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR. EVENTUELLT NYTT DATUM FÖRE SOMMAREN.

  Syftet är att ge konkret hjälp till föräldrar att komma igång/komma vidare med användning av bildstöd i vardagen.

  Målgrupp: Föräldrar till barn med autism.

  Omfattning: Ett tillfälle.

  Tid: Den 25 april kl. 13:30-16:30.

  Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2 (entréplan).

  Deltagare: Max 15 personer.

  Avgift: Ingen avgift.

  Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,
  telefon: 0480-843 00 eller via webbanmälan.

  Kontakt: Susanne Jennemyr, specialpedagog.
  Telefon: 0480-840 26.

  Maria Migneus, logoped. Telefon: 0480-840 61.