Autism - Grundutbildning

Kursen ger grundläggande kunskap om autism och information om vad diagnosen innebär. Vilka symptom ingår i diagnosbilden? Hur visar det sig i det dagliga livet? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande av barnet?

Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till patienter med diagnos autism.

Omfattning: Samma kurs ges vid fyra tillfällen.

Tid: Kl. 13:30-16:30.

Tillfälle 1: 18 januari.

Tillfälle 2: 16 mars.

Tillfälle 3: 17 maj.

Tillfälle 4: 30 augusti.

Vid alla tillfällen tar vi en paus för fika.

Plats: Samling i väntrummet på habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen,telefon: 0480-843 00, eller via webbformulär.

Kontakt:
Receptionen
Telefon: 0480-843 00