Autism perception och inlärning

Kursen ger förståelse om hur barn med autism tänker och hur de lättast lär sig.

Målgrupp: Föräldrar, lärare och assistenter till barn aktuella i autismteamet.

Omfattning: Ett tillfälle.

Tid: Den 14 september.

Kl. 14:00-16:30.

Plats: Habiliteringen, länssjukhuset, hus 48, plan 2, (entréplan).

Deltagare: Obegränsat antal deltagare.

Avgift: Ingen avgift.

Anmälan: Senast en vecka innan kurstillfället till receptionen, telefon:
0480-843 00, eller via webbanmälan.

Kontakt: Receptionen

Telefon: 0480-843 00